Doelstelling

Enigma heeft ten doel:

Het bieden van een thuisbasis voor mensen die beroepsmatig werken binnen de paranormale branche, actief zijn in de leer der mysteriën en het occulte (mediumschap, healing mediumschap, kaartlezen, het paranormale en de magische leer, alsmede docenten en trainers binnen de paranormale branche in Nederland, België en Duitsland. Enigma tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van: paranormale bijeenkomsten, trainingen en activiteiten, evenementen, kwaliteitsborging en scholing. Het ondersteunen van, begeleiden van, als mede het overdragen van kennis aan professionals.

Enigma hoopt met het aanbieden van het keurmerk/certificering houvast te bieden voor consumenten, zodat zij veilig en betrouwbaar bij een professioneel werkende binnen de paranormale branche terecht kunnen. Enigma verwijst consumenten door naar de hulpverlener binnen de paranormale branche die bij de hulpvraag aansluit. Tevens door het delen van informatie, o.a. over de verschillende vakgebieden binnen de branche willen wij meer duidelijkheid verschaffen.