Algemene voorwaarden keurmerkdragers

Algemene voorwaarden

 1. Enigma gecertificeerde:
 2. Enigma gecertificeerde zijn binnen de paranormale branche werkende mediums, healingmediums, paragnosten en kaartlezers die na toetsing het Enigma keurmerk/certificaat gekregen hebben. Zij ontvangen alleen het Enigma keurmerk/certificaat nadat zij de toetsen van Enigma met goed gevolg hebben afgelegd.
 3. Alleen door Enigma gecertificeerde worden op de website van Enigma vermeld.
 4. Het Enigma keurmerk heeft als doel, uiterst secuur onderzoek te verrichten naar de bekwaamheid en de competenties van de op de site vermelde professionals. Zodat de consument weet bij wie zij veilig en betrouwbaar terecht kunnen. Enigma stelt zich niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de professionals van de op de site vermelde beroepsdonateurs;
 5. Indien een keurmerkdrager niet blijkt te voldoen aan de professionele verwachtingen en/of de betalingsverplichtingen, als er sprake is van onbehoorlijk gedrag, dan wel Enigma in diskrediet brengt, dan kan deze professional worden verwijderd van de site zonder restitutie van de betaalde bijdrage.
 6. Voor Enigma keurmerkdragers hanteren wij de regel, dat zij minimaal 2 trainingen per jaar dienen te volgen om het keurmerk te verlengen.
 7. De keurmerkdrager ontvangt ieder jaar gelijktijdig met de factuur een nieuw certificaat, geldig voor de duur van 1 jaar.

 

Voorwaarden Evenementen

De door Enigma gecertificeerde kunnen gratis deelnemen aan deze trainingen. Deze trainingen hebben als doel; het blijven ontwikkelen en scholen en het bevorderen van samen werken en het delen van kennis.

 1. Vanuit het MediumCollege worden jaarlijks mediumtraining avonden, healing mediumtraining avonden en andere evenementen georganiseerd. De door Enigma gecertificeerde kunnen gratis deelnemen aan deze evenementen. Deze evenementen hebben als doel; het blijven ontwikkelen en scholen en het bevorderen van samen werken en het delen van kennis.
 2. Mochten gecertificeerde niet of gedeeltelijk deelnemen aan deze evenementen dan is er geen restitutie van bijdrage mogelijk.
 3. Voor andere evenementen dan de trainingen, zal er een extra bijdrage worden gevraagd. Dit wordt apart vermeld bij het evenement.
 4. Wij verzoeken u ten minste vijftien minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn, zodat het evenement op tijd kan beginnen;
 5. U dient zich voor deelname aan een evenement van te voren aan te melden zoals op de uitnodiging of op de website omschreven.
 6. Indien u verhinderd bent vragen wij u ons per sms tijdig te informeren (minimaal 24 uur van te voren) T 06-40737094
 7. Wij behouden het recht om een training of evenement door overmacht, of bij minder dan 5 aanmeldingen te annuleren. In geval van ziekte zullen wij ons uiterste best doen om een vervangende docent te regelen, dan wel de datum te verschuiven.
 8. Indien bepaalde evenementen inclusief eten en drinken worden aangeboden, dan dient u in geval van dieet of bijzondere eetgewoonten zelf zorg te dragen voor uw voedsel en drank.

 

Betalingsvoorwaarden

 1. De jaarlijkse bijdrage voor het Enigma keurmerk/certificering wordt 1 keer per jaar gefactureerd. (begin januari of begin juli)
 2. De jaarlijkse bedrage bedraagt: 125,-  euro per jaar ex BTW. Dat is  € 151,25 inclusief BTW
 3. Indien de jaarlijkse bijdrage , zonder bericht, niet tijdig wordt voldaan, ontvangt u hiervan bericht. Indien u niet reageert op de herinnering dan kunt u vanaf dat moment niet deelnemen aan de evenementen zoals hierboven omschreven en vervalt uw keurmerk/certificering, u wordt tevens van de website verwijderd.
 4. Aan bepaalde grotere evenementen zijn kosten verbonden. Deze kosten worden van te voren aangegeven via de berichtgeving van het betreffende evenement.
 5. Deze eventuele extra evenementkosten dient u uiterlijk twee weken voor de aanvang van het evenement  per bant te hebben voldaan, u ontvangt hier bericht over. Bij bepaalde evenementen zullen wij u vragen om de evenementkosten contant te voldoen bij de ingang van het evenement.
 6. Indien u problemen heeft met de betaling vragen wij u contact op te nemen.
 7. Restitutie van reeds betaalde gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar langdurig ziek bent of door andere onverhoopte, zwaarwegende  omstandigheden, waardoor u niet in staat bent uw paranormale beroep te beoefenen en of de trainingen te bezoeken.

 

Opzeggen:

 1. Door aanmelding voor het Enigma certificaat / keurmerk en deelname aan toetsdag gaat u akkoord met de bovengenoemde betalingsvoorwaarden.
 2. Uw keurmerk wordt steeds weer automatisch met een jaar verlengt indien er aan de bijscholingsplicht, het bezoeken van minimaal 2 trainingsavonden per jaar is voldaan.
 3. Indien het Enigma keurmerk niet meer gewenst is, vragen wij voor aanvang van het voor u nieuwe factuur jaar(begin juli of begin januari), te minsten 2 maanden van te voren per e-mail op te zeggen. (informatie@mediumcollege.nl)